Вашите лични данни ще бъдат използвани във Ваша полза при използването на уебсайта, за управление и достъп до личния Ви профил и всички други причини описани в нашата политиката на поверителност.

След регистрация в Biobazar ще имате достъп до историята на поръчките си и списък с Любими продукти. Попълнете полетата и ние ще настроим Вашия акаунт. Данните Ви ще бъдат използвани единствено, за да обработим и изпратим поръчките Ви възможно най-лесно и бързо.
Влизане