[yog_heading yog_heading=“Политика за поверителност“]

Политика за поверителност

BioBazar.bg се стреми да гарантира защита на личните Ви данни, когато ползвате нашите услуги. За тази цел имаме политика, в която е указан начина за обработка и защита на личните Ви данни.
Тази Политика за поверителност се отнася само за клиенти на BioBazar.bg и потребители на нашите онлайн услуги.
Кой носи отговорност за личните Ви данни?
Панови Трейд ООД, контролира личните данни, които ни изпращате и носи отговорност за личните Ви данни по смисъла на българския Закон за защита на личните данни, с който се прилага Директивата 95/46/ЕО на ЕС за Защита на личните данните GDPR (General Data Protection Regulation).
Къде се съхраняват личните Ви данни?
Данните, които събираме от Вас се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Всеки отделен случай на прехвърляне личните Ви данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони.
Какви видове лични данни събираме?
Ние ще събираме личните данни, които ни изпращате, например, когато правите поръчки, когато се свързвате с нас или участвате в игри. Личните данни, които ни изпращате могат, например, да включват информация за контакт и информация за плащането.
Как използваме личните Ви данни?
Възможно е да използваме личните Ви данни за следните цели:
да създадем и управляваме Вашия личен акаунт в BioBazar.bg
да обработим Вашите поръчки чрез нашите онлайн услуги
да Ви изпратим текстови съобщения с уведомления за статуса на доставката
да се свържем с Вас в случай, че възникнат проблеми с доставката на Вашите артикули
да отговорим на Ваши запитвания и да Ви информираме за нови или променени услуги
да проведем анализи, за да Ви предоставим подходящи оферти с маркетингови цели и информация
да Ви изпратим анкетни карти, за Ви дадем възможност да оказвате влияние върху нашите оферти и услуги
да тестваме и усъвършенстваме нашите системи за предоставяне на услуги
да предотвратим случаи на злоупотреба или неправилно използване на нашите услуги
Ще съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите по-горе, или толкова дълго, колкото се изисква от закона. След това личните Ви данни ще бъдат изтрити.
Какви са правата Ви?
По всяко време  имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Ако данните Ви са неточни, непълни или несъществени, можете да поискате да бъдат коригирани или премахнати. Не можем да премахнем данните Ви, когато законът изисква да се съхранява информацията, напр. счетоводни правила или когато има и други легитимни основания за съхраняване на данните, напр. неуредени дългове. Може да оттеглите по всяко време съгласието си да използваме данните Ви за маркетингови цели. Може да се свържете с нас, като ни изпратите писмо на адрес гр. Варна, ул. Димитър Икономов 36 или като изпратите имейл на panovi.trade@gmail.com.
Кой има достъп до личните Ви данни?
Вашите данни могат да бъдат споделяни и използвани от BioBazar.bg . Никога не предаваме, продаваме или разменяме данните Ви за маркетингови цели с трети страни извън BioBazar.bg . Данните, които са препращат към трети страни, се използват за извършване на заявените от Вас горепосочени услуги, например транспортни фирми във връзка с доставката на стоки, счетоводни фирми за обработка на законови документи и медийни агенции за разпространение на информационен бюлетин.
Как защитаваме личните Ви данни?
Предприели сме технически и организационни мерки, за да защитим Вашите данни от загуба, манипулация и неупълномощен достъп. Постоянно адаптираме нашите мерки за сигурност в съответствие с напредъка и развитието на технологиите. За да направим пазаруването при нас възможно най-сигурно, цялата информация се изпраща в криптирана форма, използвайки SSL.